Search
Close this search box.
https://blog.flysepehran.com/fa/

ایران را بهتر بشناسیم

اهمیت پرداختن به مقوله گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه پایدار به ویژه با بسترهای فوق العاده ای که ایران در این خصوص حائز آنها هست، امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست. ایران سرزمینی با تنوع اقلیمی استعداد فرهنگی و غنای تاریخی است که میتوان با اتخاذ تدابیر مناسب، فرایند گردشگری را به ارز آورترین – صنعت آن تبديل نمود و جایگزین مناسبی از آن برای درآمدهای نفتی ساخت.

توجه به این نکته مهم است که بدانیم برای توسعه گردشگری، چنانچه در بخش سخت افزاری نیازمند زیرساختهایی همچون راه هتل سامانه حمل و نقل مناسب ریلی زمینی و هوایی و .. هستیم، در بخش نرم افزاری نیز در کنار فرهنگ سازی ملی تربیت مناسب راهنمایان گردشگری و… نیازمند بهینه سازی و توسعه دانش ایران شناسی به عنوان شاخه ای مهم از دانش علوم اجتماعی در دو حوزه داخلی و خارجی هستیم.

در اینجا تمرکز را بر روی اهمیت ایران گردی می گذاریم و متذکر می‌شویم که مرادمان از ایران‌گردی در این معنا، جستجوی مفهوم ایرانیت در گستره جغرافیا، تاریخ و فرهنگ ایران است و این نکته از آن روی اهمیت دارد که بدانیم اساساً مقوله گردشگری در کشور، مؤلفه ای ناکارآمد می‌شود اگر نتوانیم جایگاه معتبری برای مباحث ایران شناسی و ایران گردی قائل باشیم. مخاطب اولیه و اصلی ایران گردی را مردم ایران اعم از ساکنین و خارج نشینان تشکل می‌دهند و این مسئولیتی است که هر ایرانی بر عهده دارد تا این مقوله را به سطح قابل قبولی برسانیم.

نقش گردشگری در اقتصاد

اقتصاد گردشگری در دنیا بر دو پایه اساسی ارز‌آوری و توجه همزمان به کنترل خروج ارز شکل گرفته است، به این معنا که بخشی از توان اقتصادی این صنعت بر دوش مسافران خارجی است که به ایران سفر کرده و به تبع آن مجموعه‌ای از توان ارزی به همراه دارند که با هزینه کرد آن در داخل کشور به شکوفایی اقتصادی این صنعت کمک میکنند روی دیگر ماجرا اما معطوف به ایرانیانی است که با گردش داخلی در کشور، سرمایه ای را فراهم می‌سازند که به همان نسبت می تواند به رونق گردشگری کمک نماید.

توجه به این نکته مهم است که سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وقتی توجیه اقتصادی دارد که درآمد پایداری بتواند آنها را تضمین کند. این توجیه اقتصادی ضمن بهینه نگاهداری این زیر ساخت ها، به بروز بودن آنها نیز کمک کرده و این خود زمینه ای است که می توان با اتکا به آن به توسعه گردشگری امید بسیاری داشت.

در بررسی دیگر توجه به این مهم باید داشته باشیم که برای بخش مهمی از مقاصد خارجی که به خروج ارز می انجامد، معادل های داخلی وجود دارد که بعضا به دلیل عدم شناخت و یا آماده نبودن زیر ساختهای مناسب تمایل سفر به آن مقاصد کمرنگ شده و لذا جایگزینهای خارجی که بعضاً کیفیت آن آثار را هم ندارند با هزینه های گزاف بر مسافران ایرانی تحمیل می شوند.

تقریبا تمام معادلات اقتصادی به این نکته اذعان دارند که درآمد گردشگری از نوع اقتصاد مادر است و واحدهای بسیاری را به سودآوری می‌رساند.

این درآمد که تجدید پذیر بوده و در عین حال آسیبی به منابع زیست محیطی کشور وارد نمی‌سازد، جدا از منافع ملی در بعد فرهنگ سازی، تصحیح نگاه دیگران به ایران و آشنایی آنها با فرهنگ و تمدن این سرزمین هزاران ساله در بخشهای کارآفرینی بیش از هر صنعت دیگری می‌تواند رکود اقتصادی ناشی از مسائل جاری را ترمیم کرده و به شکوفایی بخشهایی بیانجامد که به ظاهر چندان با مقوله گردشگری تعامل مستقیمی ندارند.

ایران گردی و رونق مشاغل

ایران گردی همچنین بخشهای مغفول مانده‌ای از فرهنگ و تمدن ایران را به عرصه عمومی کشانده و ضمن رونق بخشی به مشاغل بومی و آئینهای محلی آنها را برای حضور در عرصه‌ها و بازارهای جهانی آماده ساخته با رشد و کمک به توانمندی اقتصادی جوامع کوچک ضمن جلوگیری از مهاجرت نیروی جوان و فعال به شهرهای بزرگ، زمینه اشتغال آنها را در بستر فرهنگی و بومی زادگاه خود ممکن ساخته  است و چه بسا زمینه مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ را نیز فراهم سازد.

تک تک ما ایرانیان باید برای خود یک رسالت تاریخی و مسئولیت اجتماعی در این زمینه قائل باشیم و تلاش نمائیم در تمام عرصه های اجتماعی ضمن تشویق هم وطنان خود به ایران گردی، جهانیان را از طریق تبلیغ داشته‌های فراوان فرهنگی و تمدنی خود تشویق به انتخاب ایران به عنوان مقصدی با ظرفیت‌ها و جذابیتهای خارق العاده نموده و به این نسبت تاریخی در محضرهای جهانی افتخار نماییم.

ایرانگردی میتواند یک منبع مفید و جامع برای افرادی باشد که به دنبال معرفی و آشنایی با جاذبه‌های گردشگری ایران هستند. ایران واقعاً یک کشور با تمدن غنی و تاریخ چند هزار ساله است، و از دیدگاه گردشگری نیز دارای جاذبه‌های فراوانی است که می‌تواند گردشگران را جذب کند.

اطلاعاتی که در این قسمت ارائه می‌شود، از تاریخ و فرهنگ هر استان گرفته تا مکان های طبیعی و فرهنگی آن، اطلاعات مفصلی را به خواننده ارائه می‌دهد. علاوه بر این، ارائه نقشه‌ها و عکس‌ها به خواننده کمک می‌کند تا بهتر از شگفتی های ایران آگاهی پیدا کند و برای سفر خود برنامه‌ریزی انجام دهد.

این بخش از وبلاگ سپهران میتواند یک منبع ارزشمند برای مسافران و گردشگران باشد و به آن‌ها در انتخاب مقاصد گردشگری و برنامه‌ریزی سفر‌های خود کمک کند. همچنین، می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید برای آشنایی افرادی باشد که به مطالعه در مورد تاریخ ایران و شهرهای آن علاقه منداند.

ایران را بهتر بشناسیم

اهمیت پرداختن به مقوله گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه پایدار به ویژه با بسترهای فوق العاده ای که ایران در این خصوص حائز آنها هست، امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست. ایران سرزمینی با تنوع اقلیمی استعداد فرهنگی و غنای تاریخی است که میتوان با اتخاذ تدابیر مناسب، فرایند گردشگری را به ارز آورترین – صنعت آن تبديل نمود و جایگزین مناسبی از آن برای درآمدهای نفتی ساخت.

توجه به این نکته مهم است که بدانیم برای توسعه گردشگری، چنانچه در بخش سخت افزاری نیازمند زیرساختهایی همچون راه هتل سامانه حمل و نقل مناسب ریلی زمینی و هوایی و .. هستیم، در بخش نرم افزاری نیز در کنار فرهنگ سازی ملی تربیت مناسب راهنمایان گردشگری و… نیازمند بهینه سازی و توسعه دانش ایران شناسی به عنوان شاخه ای مهم از دانش علوم اجتماعی در دو حوزه داخلی و خارجی هستیم.

در اینجا تمرکز را بر روی اهمیت ایران گردی می گذاریم و متذکر می‌شویم که مرادمان از ایران‌گردی در این معنا، جستجوی مفهوم ایرانیت در گستره جغرافیا، تاریخ و فرهنگ ایران است و این نکته از آن روی اهمیت دارد که بدانیم اساساً مقوله گردشگری در کشور، مؤلفه ای ناکارآمد می‌شود اگر نتوانیم جایگاه معتبری برای مباحث ایران شناسی و ایران گردی قائل باشیم. مخاطب اولیه و اصلی ایران گردی را مردم ایران اعم از ساکنین و خارج نشینان تشکل می‌دهند و این مسئولیتی است که هر ایرانی بر عهده دارد تا این مقوله را به سطح قابل قبولی برسانیم.

نقش گردشگری در اقتصاد

اقتصاد گردشگری در دنیا بر دو پایه اساسی ارز‌آوری و توجه همزمان به کنترل خروج ارز شکل گرفته است، به این معنا که بخشی از توان اقتصادی این صنعت بر دوش مسافران خارجی است که به ایران سفر کرده و به تبع آن مجموعه‌ای از توان ارزی به همراه دارند که با هزینه کرد آن در داخل کشور به شکوفایی اقتصادی این صنعت کمک میکنند روی دیگر ماجرا اما معطوف به ایرانیانی است که با گردش داخلی در کشور، سرمایه ای را فراهم می‌سازند که به همان نسبت می تواند به رونق گردشگری کمک نماید.

توجه به این نکته مهم است که سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وقتی توجیه اقتصادی دارد که درآمد پایداری بتواند آنها را تضمین کند. این توجیه اقتصادی ضمن بهینه نگاهداری این زیر ساخت ها، به بروز بودن آنها نیز کمک کرده و این خود زمینه ای است که می توان با اتکا به آن به توسعه گردشگری امید بسیاری داشت.

در بررسی دیگر توجه به این مهم باید داشته باشیم که برای بخش مهمی از مقاصد خارجی که به خروج ارز می انجامد، معادل های داخلی وجود دارد که بعضا به دلیل عدم شناخت و یا آماده نبودن زیر ساختهای مناسب تمایل سفر به آن مقاصد کمرنگ شده و لذا جایگزینهای خارجی که بعضاً کیفیت آن آثار را هم ندارند با هزینه های گزاف بر مسافران ایرانی تحمیل می شوند.

تقریبا تمام معادلات اقتصادی به این نکته اذعان دارند که درآمد گردشگری از نوع اقتصاد مادر است و واحدهای بسیاری را به سودآوری می‌رساند.

این درآمد که تجدید پذیر بوده و در عین حال آسیبی به منابع زیست محیطی کشور وارد نمی‌سازد، جدا از منافع ملی در بعد فرهنگ سازی، تصحیح نگاه دیگران به ایران و آشنایی آنها با فرهنگ و تمدن این سرزمین هزاران ساله در بخشهای کارآفرینی بیش از هر صنعت دیگری می‌تواند رکود اقتصادی ناشی از مسائل جاری را ترمیم کرده و به شکوفایی بخشهایی بیانجامد که به ظاهر چندان با مقوله گردشگری تعامل مستقیمی ندارند.

ایران گردی و رونق مشاغل

ایران گردی همچنین بخشهای مغفول مانده‌ای از فرهنگ و تمدن ایران را به عرصه عمومی کشانده و ضمن رونق بخشی به مشاغل بومی و آئینهای محلی آنها را برای حضور در عرصه‌ها و بازارهای جهانی آماده ساخته با رشد و کمک به توانمندی اقتصادی جوامع کوچک ضمن جلوگیری از مهاجرت نیروی جوان و فعال به شهرهای بزرگ، زمینه اشتغال آنها را در بستر فرهنگی و بومی زادگاه خود ممکن ساخته  است و چه بسا زمینه مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ را نیز فراهم سازد.

تک تک ما ایرانیان باید برای خود یک رسالت تاریخی و مسئولیت اجتماعی در این زمینه قائل باشیم و تلاش نمائیم در تمام عرصه های اجتماعی ضمن تشویق هم وطنان خود به ایران گردی، جهانیان را از طریق تبلیغ داشته‌های فراوان فرهنگی و تمدنی خود تشویق به انتخاب ایران به عنوان مقصدی با ظرفیت‌ها و جذابیتهای خارق العاده نموده و به این نسبت تاریخی در محضرهای جهانی افتخار نماییم.

ایرانگردی میتواند یک منبع مفید و جامع برای افرادی باشد که به دنبال معرفی و آشنایی با جاذبه‌های گردشگری ایران هستند. ایران واقعاً یک کشور با تمدن غنی و تاریخ چند هزار ساله است، و از دیدگاه گردشگری نیز دارای جاذبه‌های فراوانی است که می‌تواند گردشگران را جذب کند.

اطلاعاتی که در این قسمت ارائه می‌شود، از تاریخ و فرهنگ هر استان گرفته تا مکان های طبیعی و فرهنگی آن، اطلاعات مفصلی را به خواننده ارائه می‌دهد. علاوه بر این، ارائه نقشه‌ها و عکس‌ها به خواننده کمک می‌کند تا بهتر از شگفتی های ایران آگاهی پیدا کند و برای سفر خود برنامه‌ریزی انجام دهد.

این بخش از وبلاگ سپهران میتواند یک منبع ارزشمند برای مسافران و گردشگران باشد و به آن‌ها در انتخاب مقاصد گردشگری و برنامه‌ریزی سفر‌های خود کمک کند. همچنین، می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید برای آشنایی افرادی باشد که به مطالعه در مورد تاریخ ایران و شهرهای آن علاقه منداند.

آخرین مطالب